Seniorenconsulent

Opdracht en taakbeschrijving
 
Ben je 65+ en heb je vragen of nood aan bijkomende informatie op één of meer domeinen in je leven? Dan kan je terecht bij de seniorenconsulent.
 
Voor welke zaken kan je bij de seniorenconsulent terecht?
 
Vragen/informatie over:
- Thuisondersteunende diensten zoals poetsdienst, gezinszorg, maaltijdbedeling, lokaal dienstencentrum, ... .
- Pensioenen en pensioenaanvragen.
- Vormen van wonen zoals assistentiewoningen, bejaardenwoningen, het woonzorgcentrum, ... .
- Aangepast vervoer zoals de mindermobielencentrale.
- Premies.
 
Waar en wanneer?
 
De seniorenconsulent houdt zitdag in het lokaal dienstencentrum, ingang LDC/sociaal huis.
Elke dinsdagnamiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
 
Contactgegevens
 
Hans Devriese, tel. 014 50 81 10
e-mail: hans.devriese@grobbendonk.be
 
 Folder aanspreekpunt dementie