Visie

Doelgroep 
 
Het Lokaal Dienstencentrum (LDC) kiest als doelgroep de kwetsbare en oudere thuiswonende inwoner van Grobbendonk, alsook de andersvalide inwoner.
 
 
Belangrijke accenten
 
De vormende, informatieve en recreatieve activiteiten die worden aangeboden, hebben in grote mate de bedoeling om de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van de gebruikers te versterken. Ze gebeuren in onderlinge afstemming of samenwerking met de lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden. 
 
De activiteiten worden georganiseerd i.s.m. vrijwilligers, professionele organisaties en plaatselijke verenigingen. 
Vrijwilligerswerk binnen het Lokaal Dienstencentrum heeft als ondersteunende functie zowel een waarde voor de dienst als voor de vrijwilliger zelf. 
Het LDC beschouwt het vrijwilligerswerk als een doel op zich (bron van zingeving) en een middel om de werking uit te bouwen. 
 
Het Lokaal Dienstencentrum is een open huis, ge├»ntegreerd in de lokale gemeenschap. Iedereen is er welkom en we hebben extra aandacht voor die groepen mensen die het in de samenleving iets moeilijker hebben. 
Via onze werking wordt de gebruiker ertoe uitgenodigd om zorg te dragen voor zichzelf en voor de medemens, dit vanuit een maatschappijvisie waar relationaliteit, solidariteit en diepmenselijke zorgzaamheid, primaire waarden zijn. 
 
Wij waarderen het unieke van elke mens en hebben respect voor de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging en de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker. We stellen ons discreet op bij het verwerven, gebruiken en doorgeven van de toevertrouwde informatie.
 
De competentie en de waardering van de gebruiker zijn uitgangspunten via dewelke wij hen een betekenisvolle plaats geven binnen de organisatie en dienstverlening. Met respect voor de autonomie en de eigen levensstijl van de gebruikers scheppen we kansen om individuele mogelijkheden te ontwikkelen, te behouden en te optimaliseren.