Vorming

Permanente vorming
 
De lessen en activiteiten van de permanente vorming worden geschorst. Lees hier meer. 
 
De "Permanente vorming" is een initiatief van het Grobbendonkse gemeentebestuur en wordt ondersteund door vrijwillige lesgevers. 
 
Levenslang leren is het motto van de permanente vorming. 
 
De lesgevers delen hun kennis inzake beroep, hobby of passie met anderen. De cursussen gaan wekelijks door en zijn ongeveer gelijklopend met een schooljaar. 
 
In 1984 ging het eerste lesjaar van start. Het oorspronkelijk doel van de dienst was het aanbieden van gratis dagcursussen voor werklozen en huismoeders die in de gemeente woonden. Nu kan je ook naar de cursus komen als niet-inwoner van Grobbendonk. Je betaalt dan een kleine vergoeding. 
Dat het genomen initiatief na 30 jaar nog op zoveel belangstelling kan rekenen, had men toen niet durven dromen.
  
Het Lokaal Dienstencentrum werkt meer en meer samen met de dienst permanente vorming. Voor die lessen waar een deel van de cursisten qua mobiliteit problemen hebben, worden de gelijkvloerse lokalen van het lokaal dienstencentrum ter beschikking gesteld. 
 
De dienst permanente vorming hoopt dat u ook in de toekomst de weg naar het sociaal huis vindt om deel te nemen aan de cursussen.
 
Iedereen is welkom!
 
 
Specifieke vorming LDC
 
Het lokaal dienstencentrum organiseert specifieke vormingen en niet formele educatie in samenwerking met Vorming Plus.