Organisatie

Bestuur
Raad voor maatschappelijk welzijn
De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vinden maandelijks plaats op donderdag in de raadzaal van het gemeentehuis. De notulen van de vergadering vind je steeds op de website van de gemeente en op het secretariaat in het gemeentehuis.
Missie
Het OCMW beoogt iedereen, in het bijzonder mensen met beperkte kansen, een leven te bieden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid met respect voor éénieders godsdienstige, filosofische en ideologische overtuiging.
Medewerkers
Om de opdracht van het OCMW op een goede manier uit te voeren, staat een ploeg goed opgeleide medewerkers klaar om u te helpen.
U kan hen bereiken via het centraal telefoonnummer 014 50 81 10 van 9 tot 12u en van 13 tot 16u.
Kwaliteitszorg
Het OCMW staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Kwaliteitshandboeken (administratief handboek, sociale dienst, thuisdiensten, woonzorgcentrum) worden aangevuld met nieuwe procedures en de bestaande processen worden door de medewerkers up-to-date gehouden, gecoördineerd door de kwaliteitscoördinator. Daarnaast wil het OCMW ook weten door te meten. Waar is de organisatie sterk in en waar kan ze nog verbeteren?
Adviesraden
Vanuit de gemeente is er de seniorenraad. De seniorenconsulent participeert aan deze bijeenkomsten.
eBibliotheek