Reglementen

Reglement voor het gebruik van de lokalen van het lokaal dienstencentrum: goedgekeurd in  de OCMW- raad 6 augustus 2018. Op de website geplaatst op 7 augustus 2018.