Leefloon

Het leefloon waarborgt een minimuminkomen aan iedere meerderjarige Belg.

Er zijn een aantal algemene voorwaarden te vervullen :
  • de nationaliteit
  • de leeftijd
  • de verblijfplaats
  • ontoereikende bestaansmiddelen
  • bereidheid tot werken
  • het uitputten van de rechten op sociale uitkeringen en onderhoudsgelden
Een specifieke voorwaarde voor jongeren onder de 25 jaar is het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie. Hierin worden afspraken gemaakt rond tewerkstelling en vormingsmogelijkheden.

Het leefloon bedraagt per maand : (op 01/07/2019)
 
voor samenwonenden
€ 619,15
alleenstaande
€ 928,73
personen met gezin ten laste
€ 1254,82