Voorschotten

De uitbetaling van inkomsten waar u recht op hebt (werkloosheidsuitkering, pensioen, …), kan op zich laten wachten.
Wanneer u die periode financieel moeilijk kan overbruggen, kan het OCMW u hierop voorschotten verlenen. Door het OCMW wordt dit voorschot later teruggevorderd van de instelling die uw vervangingsinkomen moest uitkeren.
 
Het OCMW kan aan de kinderen, of aan de ouders, een bijdrage vragen in de kosten van de hulpverlening. Dit noemt men de ‘onderhoudsplicht' Laat u hierdoor echter niet afschrikken. De wet bepaalt duidelijk de voorwaarden;

Aan de ouders kan enkel een bijdrage gevraagd worden als hun kind na 18 jaar rechtgevend blijft op kinderbijslag;

Aan de kinderen kan enkel een bijdrage gevraagd worden als de ouder(s) verblijft(ven) in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis, doch nooit meer dan een kindsgedeelte;

Aan de (ex)echtgeno(o)te kan desgevallend maximaal teruggevorderd worden tot het bedrag van het verschuldigde onderhoudsgeld, zoals dit bepaald is door de rechter.