Terugvorderingen

van FINANCIËLE HULP
Het leefloon moet in principe niet terugbetaald worden;

Financiële hulp daarentegen, moet soms wel terug betaald worden. Hierover beslist het Bijzonder Comité Sociale Dienst naargelang de specifieke gezinssituatie;

Als u het niet eens bent met een beslissing van het OCMW, kunt u hiertegen binnen de 3 maanden in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank,Gerechtsgebouw Academia, Kasteelplein 11, 2300 Turnhout.
 
van ONDERHOUDSPLICHT
Vanaf 01/06/2004 zal de Dienst voor Alimentatievergoedingen de taak tot invordering van de onderhoudsgelden overnemen van het OCMW.

De daadwerkelijke aanvraag tot uitbetaling van de onderhoudsgelden kan nog steeds op de sociale dienst van het OCMW gebeuren.

Voor meer informatie : neem contact op met de sociale dienst van het OCMW!