Vluchtelingen - LOI

Eén van de taken die de federale overheid tevens overdraagt naar het OCMW is de opvang van de kandidaat politiek vluchtelingen. De afhandeling van de asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van een OCMW.
 
Huidige nieuwe asielzoekers kunnen bij de aanvang van de asielprocedure doorverwezen worden naar een opvangcentrum of een OCMW via het systeem van het lokaal opvanginitiatief (LOI). Hier ontvangt de asielzoeker materiële hulp. De vluchtelingen wonen in de gemeente waar het OCMW gelegen is.
 
Vroegere asielzoekers werden bij een volgende fase van hun asielprocedure toegekend aan een OCMW, die financiële hulp toekent. Die vluchtelingen wonen in een door hen gekozen woning ineen gemeente die niet altijd dezelfde is dan die waar het toegekende OCMW gelegen is.