Adviesraden

Vanuit de gemeente is er de seniorenraad. De seniorenconsulent participeert aan deze bijeenkomsten. Voor meer informatie over de seniorenraad, verwijzen we graag naar de website van de gemeente.