Bestuur

De Administratie

Voor algemene vragen betreffende het OCMW kan u terecht bij de dienst administratie. Twee halftijdse bedienden en 1 boekhouder staan dagelijks in om uw oproepen te ontvangen. Zij zorgen er tevens voor dat heel de facturatie van de verschillende diensten vlot verloopt.
Deze dienst is beschikbaar alle werkdagen van 9 tot 12u en van 13 tot 16u op het nummer 014 50 81 10.

De Algemeen directeur

De verantwoordelijke voor de dienst administratie is de algemeen directeur. Hij is ook verantwoordelijke van alle personeelsleden van het OCMW.
Bij de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zorgt hij voor de opmaak van de notulen en ziet hij erop toe dat de beslissingen die genomen worden stroken met de bestaande regelgeving.

De financieel directeur

De financieel directeur is verantwoordelijk voor de financiële dienst van het OCMW. Zij zorgt ervoor dat alle betalingen overeenstemmen met de genomen beslissingen en de geplande budgetten. Zij ziet erop toe dat alle ontvangsten tijdig geïnd worden.