Missie

Het OCMW beoogt iedereen, in het bijzonder mensen met beperkte kansen, een leven te bieden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid met respect voor éénieders godsdienstige, filosofische en ideologische overtuiging.
 
Het OCMW van Grobbendonk streeft ernaar om de maatschappelijke dienstverlening voor alle inwoners en andere hulpvragers maximaal af te stemmen op de cliënten en op de wettelijke opdracht.
 
Het OCMW stelt zich tot doel om de inwoners van de gemeente en andere hulpvragers te informeren over hun rechten en het aanbod van dienstverlening en hen zo nodig door te verwijzen.
 
Het OCMW voorziet samen met de gemeente in een lokaal - sociaal beleidsplan.
 
Het OCMW biedt in samenwerking met het gemeentebestuur, andere OCMW's en andere partners, een dienstverleningspakket aan dat aansluit bij de behoefte van de cliënt.
 
Het OCMW zal, in samenwerking met andere partners, pro-actief nieuwe noden binnen de plaatselijke gemeenschap opsporen.
 
Binnen het 'sociaal huis' en de instellingen van het OCMW wordt door deskundige medewerkers een klantvriendelijke dienstverlening aangeboden met respect voor de privacy van de cliënt.

Het OCMW zal, om zijn opdracht waar te maken, er voor zorgen dat het personeel alle kansen krijgt om zich binnen de organisatie te ontplooien.