Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn staat in voor het algemeen bestuur van het OCMW. De leden van de gemeenteraad vormen de raad voor maatschappelijk welzijn.