Tevredenheidsmeting cliënten OCMW

Vanaf februari tot mei 2010 worden alle cliënten van het OCMW bevraagd naar de mate van tevredenheid over de dienstverlening van het OCMW. Wij danken iedereen die hieraan meewerkt. In juni zal u hier een verslag van de meting en de resultaten lezen.