Caf - trainingsession in Maastricht

Om in het najaar van 2009 de werking van het woonzorgcentrum - woonzorgcentrum te evalueren volgden de kwaliteitscoördinator en de OCMW-secretaris op 26 en 27 maart '09 een bijkomende cursus van het Caf, nl: CAF Training Event "The Common Assessment Framework in Action”.
 
Het programma van de cursus.
 
In september 2011 wordt met het managementteam een CAF - evaluatie uitgevoerd. De verbeterpunten die door de groep worden aangehaald zullen dienen om de beleidsdoelstellingen voor de komende jaren op te maken. Dit kadert in de beleids- en beheerscyclus (BBC) waarvan het OCMW pilootbestuur is.
Hiervoor volgden de kwaliteitscoördinator, de OCMW-secretaris en de ontvanger op 15-16-17 juni 2011 de cursus CAF and BSC te Maastricht.