Informatie en advies

Met al uw vragen en problemen kan u terecht bij een maatschappelijk assistent(e) van de sociale dienst.
In een gesprek wordt samen gezocht naar een oplossing van uw probleem.
 
Ook kan er – indien u dit goed vindt – contact opgenomen worden met andere hulp- en dienstverleners.
 
Deze hulpverlening kan zeer uiteenlopend zijn o.a.:
  • telefonische- of schriftelijke contacten leggen
  • inlichtingen- en/of advies geven
  • invullen van formulieren
  • begeleiden van een probleemsituatie
  • doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde dienst
  • financiële hulp

Wanneer iemand financiële hulp vraagt dient de sociale dienst stappen te ondernemen.
De maatschappelijk assistent(e) doet een sociaal-financieel onderzoek.
Er worden gegevens verzameld die in deze probleemsituatie een rol spelen. 
De gegevens, belangrijk voor het nemen van de nodige beslissingen, worden samengebracht in een sociaal verslag.

Op basis van dit verslag neemt het Bijzonder Comité Sociale Dienst een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk overgemaakt aan de aanvrager.
Indien de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing kan hij hiertegen beroep aantekenen.

Het met redenen omkleed verzoekschrift moet binnen de gestelde termijn neergelegd op, of gericht worden aan de Arbeidsrechtbank van Turnhout.