Huisvesting

BEJAARDENWONINGEN
Het OCMW stelt 18 woningen voor bejaarden en 3 woningen voor personen met een beperking ter beschikking.
Deze woningen hebben als doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
De bejaardenwoningen van het OCMW zijn bestemd voor echtparen, samenwonenden en alleenstaanden.
Voorwaarden tot het bekomen van een woning zijn :
  • Inwoners van de eigen gemeente hebben voorrang.
  • Minimum 60 jaar zijn oftewel
  • minstens 66% invalide zijn en over voldoende zelfredzaamheid beschikken. De woning is niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
  • De kandidaten moeten een inkomen hebben dat volgende grenzen niet overschrijdt:
    • voor koppels: max. € 21 747,28 netto belastbaar inkomen per jaar
    • voor alleenstaanden: max. € 17 372,83 netto belastbaar inkomen per jaar
          Deze bedragen worden gekoppeld aan de gezondheidsindex.
          Om het volledige toewijzingsreglement voor bejaardenwoningen te lezen, klik hier.
 
NOODOPVANG
Buiten de bejaardenwoningen beschikt het OCMW over 1 noodopvangmogelijkheid, waar personen in een acute situatie, zonder eigen huisvesting, gedurende maximum 6 maanden kunnen verblijven.
Tijdens deze 6 maanden heeft men dan de tijd om een geschikte woning te zoeken.