Registratieformulier

Mensen met een beperking,laat van je horen!  

In de samenleving hoort iedereen zich thuis te voelen en te worden gewaardeerd. In onze gemeente wil de adviesraad voor personen met een beperking mogelijkheden onderzoeken waardoor dit voor mensen met een beperking makkelijker wordt. Het kan gaan om jezelf, je moeder, je broer, je dochter, je vriend, je buur, enz.

De Grobbendonkse raad voor inwoners met een beperking (G.R.I.B.) werd opgericht eind 2011. In samenspraak met alle belanghebbenden willen we nagaan waar we door samenwerking iets kunnen betekenen.
Een eerste stap die we zetten met de adviesraad is het in kaart brengen van de doelgroep en de behoeften van mensen met een beperking. We zullen onze acties hierop zoveel mogelijk afstemmen.
Je kan je registreren door bijgevoegde vragen in te vullen, eventueel samen met een derde en ons het formulier terug te bezorgen.
Alle gegevens worden behandeld met respect voor de privacy.
 
Heb je interesse om mee te werken aan de adviesraad, dan kan je contact opnemen met Karin Van de Vel - consulente Zorg & Gezondheid op het nummer 014 50 81 10 of via mail karin.van.de.vel@grobbendonk.be

ALVAST BEDANKT VOOR JE REACTIE!

Namens de adviesgroep.